Habitatges

URBIS

58 habitatges i aparcaments. Badalona