Urbanístics

Torrent de la font

Junta Compensació Pol.3 Torrent de la Font. Projecte de compensació i d’urbanització. 2 hectàrees i remodelació de la Plaça de les Oliveres. 4.000 m2. Badalona