Urbanístics

Sacresa.SA

Modificació puntual del PGM a l’entron del turó d’en Caritg i el pavelló olímpic a la parcel.la situada a la cantonada del carrer arquitecte Fradera i l’avgda. D’en Caritg de Badalona. Edificabilitat 6.500m2 de sostre.