Urbanístics

Reyal Urbis S.A

Modificació puntual del PGM i Pla Especial de millora urbana a l’ambit de la industria Valentine al terme municipal de Montcada i Reixac. Superficie 46.727m2. 482 habitatges