Urbanístics

Reyal Urbis S.A

Modificació puntual del PGM al Barri de la Ribera de Montcada i Reixac.
àmbit 1: 574.88m2
àmbit 2: 3.000m2