Projectes en curs – Habitatges

Conjunt  de 42  habitatges al Port de Badalona.