Projectes en curs

HABITATGES SINGULARS AL POLÍGON D’ACTUACIÓ 1 DE CANYET

Proposta d’edificació experimental per a una zona d’edificació aïllada (20a) pel Polígon d’actuació 1

de Canyet