Projectes en curs

Pla especial d’adjudicació d’usos a la Morera

Superfície comercial i equipament socio-sanitàri al barri de la Morera de Badalona.