Urbanístics

Pla especial d’adjudicació d’usos al Mas Ram

Superfície comercial.