Habitatges

MESTAVA.

44 habitatges, aparcament i local equipamental. Badalona