Habitatges

LGM, SA

18 habitatges, 1 local i aparcament. Badalona