Projectes en curs

Promoció de 118 habitatges, 12 locals comercials, 2 oficines i 167 places d’aparcament. Entre les cantonades del carrer Progrès, el carrer Ponent i el carrer de la Indústria de Badalona. I urbanització d’una plaça interior d’illa de 9.733 m