Projectes en curs – Equipament

Avantprojecte d’un edifici de 2526,75 m² destinats a un Tanatori al carrer Torrent de Vilamajor de Badalona.