Projectes en curs – Equipament

Construcció d’un Centre Hospitalari privat a una parecel.la de 2.220 m² al  barri de Casagemes de Badalona.

Projecte realitzat conjuntament amb Enero Arquitectes.