Projectes en curs – Habitatge

Complex de 17 cases unifamiliars, un aparcament subterrani i un espai comunitari amb piscina, a les unitats 11 i 12 del Pla Parcial Torrent de la Font de Badalona