Projectes en curs

Conjunt equipamental del grup Audax a Badalona