Projectes en curs

Edifici Plurifamiliar

Reforma i Rehabilitació d’un edifici de 6 habitatges existents amb planta soterrani, planta baixa i dos plantes pis.