Projectes en curs – Habitatge

Conjunt de 26 habitatges, 6 oficines, 2 locals i aparcament. Als carrers Font i Escolà, Miquel Servet i Torres i Bages de Badalona.