Urbanístic

BARNICES VALENTINE, S.A.

Modificació del PGM i Pla Parcial per a la reubicació de l’empresa Valentine en el terme municipal de Montcada i Reixac. Superfície Can Cuiàs 45.850m2. Superfície can Milans 24.833m2