Projectes en curs

HOTEL 4* AL CARRER SARDENYA DE BARCELONA

Projecte d’un hotel de 4* al Carrer Sardenya de Barcelona